VogelWeb Noord-Holland

Eigen links laatst
bijgewerkt
Nieuws
Noord Holland Ranking 2003-07-13 Noord Holland Ranking: On-line en interactief je eigen Noord Holland lijst bijhouden.
  • 12-7: Nieuwe aanvaarde gevallen van CDNA beoordeelsoorten bijgewerkt.
Externe links laatst
bijgewerkt
Nieuws
VWG Wierhaven 2006-05-27 Homepage van de Natuurvereniging Wierhaven.
Het werkgebied dat onder Wierhaven valt bestaat uit de Wieringermeer, Wieringen en uit Medemblik.
27-05: BLIJF DE SITE IN DE GATEN HOUDEN!!!!!

Er zijn vele leuke vogel-waarnemingen...!!!

Er zijn op opnieuw vele foto's toegevoegd..!!!!!



VUL UW EIGEN WAARNEMINGEN IN!

- Voor de waarnemingen en foto's kijk snel op www.wierhaven.nl
VWG Alkmaar 2004-09-22 Thuisbasis van het waarnemingenarchief van de Vogelwerkgroep Alkmaar.
  • 22-9: stormvogeltjesfeest langs de telpost van Camperduin vandaag!!
VWG Texel 2003-09-25 Homepage van de Vogelwerkgroep Texel
25-09 Waarnemingen september aangevuld. Enkele highlights:
Op de 24e werd rond 18.00 uur een Daurische Klauwier ontdekt vanaf de uitkijkpost bij de Horsmeertjes. Ook op de 25e was de vogel daar nog aanwezig. Het betreft de tweede waarneming voor Texel.

Voorts werden in september o.a. 1 Grote Zilverreiger, tenminste 10 Kleine Zilverreigers, 1 Stormvogeltje, 1 Morinelplevier, 2 Grauwe Franjepoten, 2 Vorkstaartmeeuwen, 2 Sperwergrasmussen, 2 juveniele Roze Spreeuwen en 5 Grauwe Klauwieren waargenomen.


Landtrek langs de Hondsbossche Zeewering 2003-09-18 Telresultaten van landtrek langs de Hondsbossche van Nomdo Dijkstra.
Tellingen bijgewerkt t/m mei 2003.
VWG Den Helder 2003-09-04 Nieuwe pagina 2

Jan Zijp meldt veel roofvogels tussen Wieringen en Den Helder; kijk in het gastenboek op de pagina 'Even melden'

VWG "Tringa" Schagen 2003-05-18 De naam van de vogelwerkgroep is afgeleid van de latijnse naam van de tureluur (Tringa totanus) Vogelwerkgroep Tringa heeft de aandacht en interesse voor natuur en landschap en in het bijzonder voor de in het wild levende vogels bij een zo breed mogelijk publiek te bevorderen, de vogelkennis te vergroten en een bijdrage te leveren aan vogel- en milieubescherming.
KNNV Afdeling Hoorn 2003-05-17 Homepage van de KNNV afdeling Hoorn, West Friesland
20-4: actualiteitenpagina met waarnemingen van o.a vogels en insekten aangepast.
Trektelpost Afsluitdijk 2003-05-17 Trektelpost Afsluitdijk, den Oever
De Telpost bevindt zich aan de kop van Afsluitdijk bij Den Oever. Geteld wordt er vanaf de bunkers met uitzicht over de Afsluitdijk, de Waddenzee en het IJsselmeer.
Laatste telling: 21-4-2003
Trektelpost Parnassia 2003-05-17 Trektelpost Parnassia
Homepage van de trektellers van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.
21-4: Laatste telling, met visarend en veel steltlopers, toegevoegd.
VWG Zuid-Kennemerland 2003-05-17 Homepage van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
19-4: nieuwe regiosoort! Roodstuitzwaluw in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Nieuw op de site: DE REGIOLIJST.
VWG Amsterdam 2003-05-16 De Vogelwerkgroep Amsterdam is een vereniging die zich onder andere ten doel stelt de algehele kennis over de Amsterdamse vogelwereld te vergroten.
10-5-2003 Nationale gruttodag.
Vogelwacht Zaanstreek
VWG Het Gooi en Omstreken

Beheer       contact